Lettersoep!
Draait je kind letters om, maakt het andere fouten bij het lezen en schrijven? Of klaagt je kind over dansende letters? Heb je het idee dat de leerprestaties van je kind niet aansluiten bij zijn of haar intelligentie? Het is goed om tijdig uit te zoeken waar dit aan kan liggen.Lezen met plezier!
Om te leren lezen zijn er verschillende gebieden in de hersenen nodig, die er samen voor zorgen dat er gelezen kan worden. Op speelse wijze kijken we wat er nodig is om je kind met plezier te laten lezen. Want hoe fijn zou het zijn als je kind uit zichzelf een boek pakt? Lees je Slim biedt een geïntegreerde aanpak voor het leren lezen, spellen en schrijven.


Leren lezen doe je met je Lijf!
Soms is het eerst nodig om helemaal terug te gaan naar de basis, nieuwe verbanden te leggen in de hersenen vooral tussen de linker en rechter hersenhelften. Met de methode ‘leren lezen doe je met je lijf’ werk ik met veel motorische spelletjes, visuele geheugenspelletjes, ontspanningsoefeningen, lirekaarten en het meskerbord.


Beelddenken
Een beelddenker wil direct naar het woordbeeld, dit vereist een andere benadering van het lees- en spellingonderwijs. Op veel scholen wordt de leerstof te talig en weinig visueel aangeboden. De Kernvisie methode sluit goed aan bij kinderen die meer visuele leerondersteuning nodig hebben.


Faalangst
Wanneer het leren niet lukt kan er faalangst of onzekerheid ontstaan. Met mijn gezins- en kindercoaching achtergrond en met de Kernvisie methode kijken we wat je kind nodig heeft om met plezier naar school te gaan. Zit je kind lekker in zijn vel, dan lukt het leren wel!


Een kijkje in de spiegel
Soms ligt de oorzaak van de problemen dieper en moet je een stukje terug in de tijd om te achterhalen wat er aan de hand is. Soms hoeft het kind zelf niet naar de praktijk te komen. In enkele sessies kunnen we via de ouder of leerkracht het kind helpen. Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving. De Reversie Methode┬« gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert, wanneer jij dat stukje in jezelf heelt.


Kernvisie methode
De Kernvisie methode stelt het kind in staat om de informatie zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het laat kinderen bewust informatie opslaan in het lange termijngeheugen. Deze kinderen kunnen wel automatiseren en spelling toepassen, zij moeten de informatie alleen anders aangeboden krijgen, dit combineer ik met een bewegende manier van leren.


Spellingbootcamp
Beweging heeft een positief effect op concentratie, leerprestatie en leerplezier. Door de woorden tegelijkertijd visueel aan te bieden, krijgt de beelddenker de kans om de woorden op een actieve, speelse en manier, in het lange termijngeheugen op te slaan. Tevens wordt er gebruik gemaakt van kleur, om het verschil tussen korte en lange klanken duidelijk te maken. Het kind krijgt weer plezier in lezen en spelling.


Alle teksten de baas
Begrijpend lezen is de basis van alle vakken op school, verbanden leggen, inzicht krijgen, de juiste vragen stellen, een woordenschat opbouwen. Allemaal belangrijk voor het begrijpend lezen. Als het lastig is voor een kind gaan we aan de slag met het stappenplan van alle teksten de baas of de Kernvisie methode.