Geïntegreerde aanpak

Lees je Slim werkt met een geïntegreerde aanpak voor het leren lezen, spellen en schrijven. Tijdens de sessie wordt er geoefend met lezen, schrijven, spelling, werkgeheugen en is er aandacht voor de motorische vaardigheden. Ik gebruik hierbij de materialen van Spellingbootcamp® en van LeesjeWijs®.