Lees je Slim

Lezen

Heeft uw kind moeite met lezen, een leesachterstand of gewoon geen plezier in het lezen? Haalt hij de DMT toets of het AVI niveau niet? Hoe fijn zou het zijn als uw kind weer met plezier een boek pakt en alle achterstanden zijn ingehaald? Samen kijken we wat hiervoor nodig is en gaan we aan de slag.

Spellend lezen of spelend lezen?

Radend lezen, spellend lezen of dansende letters, bij uw kind gaat het lezen niet vanzelf. Samen gaan we op zoek waarom het niet lukt. Werken de ogen goed? Is uw kind een beelddenker? Of is er iets anders aan de hand? Ik ben gecertificeerd spellingbootcamptrainer & kernvisiecoach. Ook gebruik ik graag de lirekaarten en het meskerbord voor kinderen met een niet goed ontwikkelde of vertraagde motoriek.

Faalangst/onzekerheid

Omdat kinderen zich op school niet gesteund voelen in hun leerstijl kan er faalangst of onzekerheid ontstaan. Met mijn gezins- en kindercoaching achtergrond en met de Kernvisie methode kijken we wat uw kind hierin nodig heeft zodat uw kind weer zeker van zichzelf wordt en hierdoor het leren weer kan oppakken.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is de basis van alle vakken op school, verbanden leggen, inzicht krijgen, de juiste vragen stellen, een woordenschat opbouwen. Allemaal belangrijk voor het begrijpend lezen. Als het lastig is voor een kind gaan we aan de slag met het stappenplan van alle teksten de baas of de Kernvisie methode. Uw kind leert weer goed alle teksten te begrijpen en de juiste antwoorden te geven op de vragen.


Spelling

Draait uw kind letters om? Of maakt het andere fouten bij het lezen en schrijven?
Heeft u het idee dat de leerprestaties van uw kind niet aansluiten bij zijn of haar intelligentie? Het is goed om tijdig uit te zoeken waar dit aan kan liggen. Uw kind leert weer goed spellen, schrijven en lezen.

.

Kernvisie methode

De Kernvisie methode stelt het kind in staat om de informatie zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het laat kinderen bewust informatie opslaan in het lange termijngeheugen. Deze kinderen kunnen wel automatiseren en spelling toepassen, zij moeten de informatie alleen anders aangeboden krijgen, dit combineer ik met een bewegende manier van leren.

Motoriek en lezen

Om te leren lezen zijn meerdere gebieden in verschillende delen van de hersenen nodig. Het is van groot belang dat de samenwerking van deze gebieden optimaal is. Wanneer deze samenwerking niet goed, of vertraagd verloopt, kunnen er zich leesproblemen voordoen. Motoriek heeft te maken met bewegen. Om er voor te zorgen dat alle delen van het brein goed samenwerken gebruik ik verschillende middelen en methoden.

Leren lezen doe je met je lijf

Soms is het eerst nodig om helemaal terug te gaan naar de basis, nieuwe verbanden te leggen in de hersenen vooral tussen de linker en rechter hersenhelften. Met de methode leren lezen doe je met je lijf werk ik met veel motorische spelletjes, lirekaarten en het meskerbord. En als dit allemaal lukt gaan we beginnen met het lezen en dan gaat dat heel snel want de juiste verbindingen zijn gelegd.

Beelddenken

Op school gaat een kind zich vormen naar denken in woorden of in beelden. De leerstijl voor beelddenkers wordt vaak nog niet aangeboden op school. Een beelddenker wil direct naar het woordbeeld, dit vereist een andere benadering van het lees- en spellingonderwijs. Met de kernvisiemethode leren we uw kind alles op de juiste wijze zodat uw kind veel makkelijker leert en ontdekt dat hij/zij wel heel slim is. En daardoor weer lekker in zijn/haar vel zit.

Spellingbootcamp

Beweging heeft een positief effect op concentratie, leerprestatie en leerplezier. Door de woorden tegelijkertijd visueel aan te bieden, krijgt de beelddenker de kans om de woorden op een actieve, speelse en manier, in het lange termijngeheugen op te slaan. Tevens wordt er gebruik gemaakt van kleur, om het verschil tussen korte en lange klanken duidelijk te maken. Het kind krijgt weer plezier in lezen en spelling.

Familiepatronen

Soms ligt de oorzaak van de problemen dieper en moet je een stukje terug in de tijd om te achterhalen wat er aan de hand is. Ook kan het liggen aan het familiepatroon waardoor werken met de ouder eerst komt. Als dit opgelost is kan het kind weer verder met zijn ontwikkeling en is weer nieuwsgierig om te ontdekken en te leren.


Vergoede zorg of eigen regie?

Veel ouders die zelf de regie in handen willen houden, kiezen ervoor om kortdurende ondersteuning zelf te betalen.
Is er meer aan de hand, dan kan de school een arrangement inkopen of kan de vergoeding bij sociaal-emotionele problemen via jeugdzorg ingekocht worden.
De Kernvisie methode wordt vergoed in de volgende regio’s: Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Tarieven:

Contact

Astrid de Kruijff, 0625034523 Praktijk in Wormer, Leren aan de Zaan, koetserstraat 14, 1531 NX. Praktijk in Oostzaan, noordeinde 85, 1511 AB.